Zapytanie ofertowe na usługi laboratoryjne polegające na badaniu wody na obiektach Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2017 roku

Zapraszamy do składania ofert na badanie wody uzdatnionej w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, oraz wody powierzchniowej w roku 2017 usługi laboratoryjne – analizy fizyczne, chemiczne i mikrobiologicznych wody, wykonane metodami akredytowanymi

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Zapytanie ofertowe  21.11.2016  POBIERZ
 Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego  21.11.2016  POBIERZ
 Formularz cenowy  21.11.2016  POBIERZ
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  07.12.2016  POBIERZ