Zapytanie ofertowe na usługi laboratoryjne polegające na badaniu osadów ściekowych na obiektach Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2017 roku

Zapraszamy do składania ofert na usługi laboratoryjne – analizy fizyczne i chemiczne ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych powstałych w procesach oczyszczania ścieków na oczyszczalniach w Tuchowie i Ciężkowicach w 2017 r., wykonane metodami akredytowanymi. Zakres analiz i metodyka badań powinny być zgodne z wymogami § 5 ust.1-4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych oraz § 3 ust.2 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.07.2015 w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Zapytanie ofertowe  21.11.2016  POBIERZ
 Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego  21.11.2016  POBIERZ
 Formularz cenowy  21.11.2016  POBIERZ
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  07.12.2016  POBIERZ