Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2021 roku

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2021 roku

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 31.12.2020 POBIERZ
Załączniki do zapytania ofertowego 31.12.2020 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.01.2021 POBIERZ