Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w 2020 roku.

Zapraszamy do składania ofert na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w 2020 roku.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 09.01.2020 POBIERZ
Załącznik 1 09.01.2020 POBIERZ
Załącznik 2 (wersja edytowalna) 09.01.2020 POBIERZ
Załącznik 2a (wersja edytowalna) 09.01.2020 POBIERZ
Wzór umowy 09.01.2020 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty 21.01.2020 POBIERZ