Zapytanie ofertowe – kserokopiarka

Zaprasza do składania ofert na: zakup i dostawę kserokopiarki.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 01.12.2020 POBIERZ
Załącznik nr. 1 – formularz ofertowy 01.12.2020 POBIERZ
Załącznik nr. 2 – RODO 01.12.2020 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty 11.12.2020 POBIERZ
Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty 15.12.2020 POBIERZ