Zapytanie ofertowe – kalendarze na 2018 rok

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę kalendarzy na 2018 rok.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie Zamawiającemu: Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. kalendarzy:

  • ściennych – w  ilości 100 sztuk;
  • ściennych plakatowych  – w ilości 80 sztuk;
  • książkowych – w ilości 30 sztuk;
  • trójdzielnych – w ilości 100 sztuk;
  • biurkowych – w ilości 120 sztuk;
Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Zapytanie ofertowe  19.10.2017  POBIERZ
 Formularz ofertowy  19.10.2017  POBIERZ

 
(27.10.2017) Zamawiający: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.