Zapytanie ofertowe – dostawa używanego pojazdu wraz z zabudową dwukomorową typu śmieciarka

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe z załącznikiem nr 2 25.02.2020 POBIERZ
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 25.02.2020 POBIERZ
Załącznik nr 3 – wzór umowy 25.02.2020 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 03.03.2020 POBIERZ