Zapytanie ofertowe – Dostawa trzech (3) szt. tablic informacyjnych i trzech (3) szt. tablic „Małopolska myśli o (…)” w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ciężkowice”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech (3) szt. tablic informacyjnych i trzech (3) szt. tablic „Małopolska myśli o (…)” w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ciężkowice”

Postępowanie znak ZP.RPO-2/2019

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 24.04.2019 POBIERZ
Załącznik nr 1 24.04.2019 POBIERZ
Załącznik nr 2 24.04.2019 POBIERZ
Załącznik nr 3 24.04.2019 POBIERZ
Załącznik nr 4 24.04.2019 POBIERZ
Załącznik nr 5 24.04.2019 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 14.05.2019 POBIERZ