Zapytanie ofertowe – dostawa środków czystości

Okres obowiązywania umowy: od 02.11.2017 do 31.10.2018
Oferty można składać do dnia 05.10.2017 r. do godz. 10:00

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Zapytanie ofertowe  28.09.2017  POBIERZ
 Załącznik nr 1 – wykaz środków czystości  28.09.2017  POBIERZ
 Załącznik nr 2 – formularz cenowy  28.09.2017  POBIERZ
 Załącznik nr 2A – kalkulacja cenowa  28.09.2017  POBIERZ
 Załącznik nr 3 – wzór umowy  28.09.2017  POBIERZ
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  11.10.2017  POBIERZ