Zapytanie ofertowe – dostawa posiłków profilaktycznych w puszkach

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę posiłków profilaktycznych w puszkach na potrzeby Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej”.

Okres obowiązywaniu umowy: od dnia podpisania umowy do 30.04.2018 roku.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Zapytanie ofertowe  20.11.2017  POBIERZ
 Załącznik nr. 1 – wykaz posiłków  20.11.2017  POBIERZ
 Załącznik nr. 2 – formularz cenowy  20.11.2017  POBIERZ
 Załącznik nr. 2A – kalkulacja cenowa  20.11.2017  POBIERZ
 Wybór najkorzystniejszej oferty  04.12.2017  POBIERZ