Zapytanie ofertowe – dostawa posiłków profilaktycznych w puszkach i słoikach

Przedmiotem zamówienia jest dostawa posiłków profilaktycznych w puszkach i słoikach na potrzeby Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w Tuchowie. Zestawienie posiłków profilaktycznych stanowiących przedmiot zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

 

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 05.11.2018 POBIERZ
Załącznik nr 1 05.11.2018 POBIERZ
Załącznik nr 2 05.11.2018 POBIERZ
Załącznik nr 2A – kalkulacja cenowa 05.11.2018 POBIERZ
Załącznik nr 3 05.11.2018 POBIERZ
Załącznik nr 4 05.11.2018 POBIERZ
Modyfikacja treści zapytania ofertowego 07.11.2018 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty 23.11.2018 POBIERZ