Zapytanie ofertowe – dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych w 2018 roku

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2018 roku.

 

 

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Zapytanie ofertowe  09.01.2018  POBIERZ
 Wykaz materiałów  09.01.2018  POBIERZ
 Formularz  09.01.2018  POBIERZ
 Kalkulacja  09.01.2018  POBIERZ
 Wzór umowy  09.01.2018  POBIERZ
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty  01.02.2018  POBIERZ