Zapytanie ofertowe – dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2017 roku.
Oferty należy składać do 09.01.2017 do godz. 10:00.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Zapytanie ofertowe  02.01.2017  POBIERZ
 Kalkulacja cenowa  02.01.2017  POBIERZ
 Załącznik 1 – wykaz materiałów  02.01.2017  POBIERZ
Załącznik 2 – formularz ofertowy  03.01.2017  POBIERZ
 Załącznik 2A – kalkulacja cenowa  02.01.2017  POBIERZ
 Załącznik 3 – wzór umowy  02.01.2017  POBIERZ
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty  17.02.2017  POBIERZ