Zapytanie ofertowe – dostawa i montaż przepływomierzy

Zapytanie ofertowe nr DIR/302/AGi/ZO/9/04/2016/557 (nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych – art.4 pkt 8 ustawy). Zamówienie realizowane zgodnie z obowiązującym w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej”  Sp. z o. o. Regulaminem Udzielania Zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapraszamy do składania ofert na dostawę i montaż przepływomierzy elektromagnetycznych wraz z szafami sterowniczymi.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 29.04.2016  POBIERZ
Formularz ofertowy 29.04.2016  POBIERZ
Wybór oferty 06.05.2016  POBIERZ