Zapytanie ofertowe – badanie wody

Spółka Komunalna ,,Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: usługi laboratoryjne – badania wody uzdatnionej w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego oraz wody powierzchniowej w roku 2019 usługi laboratoryjne – analizy fizyczne, chemiczne i mikrobiologicznych wody, wykonane metodami akredytowanymi.

 

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 13.11.2018 POBIERZ
Załącznik nr. 1 – formularz ofertowy 13.11.2018 POBIERZ
Załącznik nr. 2 – wzór umowy 13.11.2018 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 22.11.2018 POBIERZ