Zapytanie ofertowe – badanie ścieków

Spółka Komunalna ,,Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na : usługi laboratoryjne – analizy fizyczne i chemiczne średnich dobowych próbek ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni w Tuchowie, Ciężkowicach, Bogoniowicach, wód odbiorników powyżej i poniżej zrzutów ścieków, oraz wód popłucznych i pokoagulacyjnych z SUW Lubaszowa i SUW Ciężkowice w 2019 r., wykonane metodami akredytowanymi.

 

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 13.11.2018 POBIERZ
Załącznik nr. 1 – formularz ofertowy 13.11.2018 POBIERZ
Załącznik nr. 2 – wzór umowy 13.11.2018 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 22.11.2018 POBIERZ