Zapytanie ofertowe – badanie sprawozdania finansowego Spółki

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za lata 2022-2023.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 05.10.2022 POBIERZ
Załącznik nr 1 – RODO 05.10.2022 POBIERZ
Załączniki nr 2  -wzór umowy 05.10.2022 POBIERZ
F-01/I-01 10.10.2022 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty 07.11.2022 POBIERZ