Zapytanie ofertowe – wykonanie operatu szacunkowego składników majątkowych

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego składników majątkowych, jako przedmiot aportu wnoszony do Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. 

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 07.04.2023 POBIERZ
Załącznik nr 1 – koncepcja wykorzystania majątku będącego składnikiem aportu 07.04.2023 POBIERZ
Załącznik nr 2 – karty środków trwałych wraz z załącznikami graficznymi 07.04.2023 POBIERZ
Załącznik nr 3 – formularz cenowy – oferta 07.04.2023 POBIERZ
Załącznik nr 4 – RODO 07.04.2023 POBIERZ
Załącznik nr 5 – wzór umowy 07.04.2023 POBIERZ
Odpowiedzi na pytania 18.04.2023 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 19.04.2023 POBIERZ