Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w msc. Lubcza, Wola Lubecka, gm. Ryglice

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lubcza, Wola Lubecka, gm. Ryglice” realizowanego w ramach projektu Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lubcza, Wola Lubecka
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Postępowanie znak ZP.RPO-4/2018

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe 24.08.2018 POBIERZ
Część I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 24.08.2018 POBIERZ
Część I – Załączniki do SIWZ (wersja pdf) 24.08.2018 POBIERZ
Część I – Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) 24.08.2018 POBIERZ
Część II.1 – Wzór umowy w sprawie zamówienia sektorowego (Umowa) 24.08.2018 POBIERZ
Część II.2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (Umowa RODO) 24.08.2018 POBIERZ
Część III – PFU na Kontrakt I 24.08.2018 POBIERZ
Część III – PFU na Kontrakt II 24.08.2018 POBIERZ
Część III – Załącznik do PFU 24.08.2018 POBIERZ
Część IV – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) 24.08.2018 POBIERZ
Część IV – Załączniki do WWiORB 24.08.2018 POBIERZ
Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ 07.09.2018 POBIERZ
Odpowiedzi na pytania 17.09.2018 POBIERZ
Odpowiedzi na pytania 18.09.2018 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 25.09.2018 POBIERZ
Unieważnienie postępowania 25.09.2018 POBIERZ
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 17.10.2018 POBIERZ