Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ciężkowice”

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ciężkowice”
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Postępowanie znak ZP.RPO-5/2018/2

Oferty składane będą przez miniPortal UZP dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Default.aspx

Identyfikator postępowania w miniPortalu UZP: 721949d7-3588-4d23-b5ef-b42a276cc59d

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe 09.01.2019 POBIERZ
Część I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 09.01.2019 POBIERZ
Część I – Załączniki nr 1 – nr 9 do SIWZ (wersja edytowalna) 09.01.2019 POBIERZ
Część I – Załącznik nr 10 do SIWZ (klucz publiczny) 09.01.2019  POBIERZ
Część II.1 – Wzór umowy w sprawie zamówienia sektorowego (Umowa) 09.01.2019 POBIERZ
Część II.2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (Umowa RODO) 09.01.2019 POBIERZ
Część III – PFU na Kontrakt I i III 09.01.2019 POBIERZ
Część III – PFU na Kontrakt II 09.01.2019 POBIERZ
Część III – Załączniki do PFU 09.01.2019 POBIERZ
Część IV – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) 09.01.2019 POBIERZ
Część IV – Załączniki do WWiORB 09.01.2019 POBIERZ
Modyfikacja treści SIWZ 11.02.2019 POBIERZ
Ogłoszenie i zmianie ogłoszenia 11.02.2019 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 18.02.2019 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1 26.03.2019 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 2 26.03.2019 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 09.04.2019 POBIERZ
Ogłoszenie o modyfikacjach 10.04.2020 POBIERZ
Informacja o modyfikacjach 10.04.2020 POBIERZ