Zapraszamy na licytację urządzeń technologicznych 28.10.2020, godz. 10:00

Sprzet

Ogłoszenie – licytacja

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do licytowania używanych urządzeń technologicznych i sprzętu będącego w posiadaniu spółki.

Trybem przetargu jest przetarg ustny – licytacja.

Licytacja odbędzie się 28.10.2020 roku w siedzibie sprzedającego, tj. na oczyszczalni ścieków w Tuchowie, ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, na sali konferencyjnej w budynku administracyjnym (parter).

Każdy przedmiot licytowany będzie co 10 minut rozpoczynając od godz. 10:00 28.10.2020 r.

Każdy z zainteresowanych może obejrzeć przedmiot sprzedaży przed dniem licytacji od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 po wcześniejszym umówieniu terminu z Dyrektorem Technicznym Tomaszem Bernal pod nr tel. 14 621 05 62  wew. 129.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie – licytacja 21.10.2020 POBIERZ
Załącznik 1 – informacje do. danych osobowych 20.10.2020 POBIERZ
Załącznik 2 – dokumentacja fotograficzna 20.10.2020 POBIERZ