Zapraszamy na licytację urządzeń technologicznych 21.06.2021 10:00

agregat

Ogłoszenie – licytacja
Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do licytowania używanych urządzeń technologicznych i sprzętu będącego w posiadaniu spółki.
Trybem przetargu jest przetarg ustny – licytacja.
Licytacja odbędzie się 21.06.2021 o godz. 10:00 roku w siedzibie sprzedającego, tj. na terenie oczyszczalni ścieków w Tuchowie, ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów.
Każdy z zainteresowanych może obejrzeć przedmiot sprzedaży przed dniem licytacji od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 po wcześniejszym umówieniu terminu z Dyrektorem Technicznym Tomaszem Bernal pod nr tel. 14 621 05 62 wew. 129.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie – licytacja 11.06.2021 POBIERZ
Załącznik 1 11.06.2021 POBIERZ
Załącznik 2 11.06.2021 POBIERZ