Zakaz wstępu na teren ujęcia wody

ZAKAZ WSTĘPU NA TEREN UJĘCIA WODY

Ogłoszenie !!!

W związku z zagrożeniami wynikającymi z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę o nazwie COVID-19 (zwanego KORONAWIRUSEM) , Spółka Komnalna ,,Dorzecze Białej’’ Sp.zo.o. wprowadza działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa  w myśl ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.z 2020r. poz. 374).

Mając na uwadzę ochronę naszych klientów i pracowników,  przed rozprzestrzenianiem się wirusa, od dnia 13.03.2020r. zostaje wprowadzony całkowity zakaz wstępu osób nie zatrudnionych w Spółce Komunalnej ,,Dorzecze Białej’’ Sp.zo.o. na obiekty Stacji Uzdatniania Wody w Lubaszowej.

Decyzja potraktowana jest koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności, ochrony i zapobiegania  w związku ze strategiczną rolą obiektu  na którym prowadzone jest uzdatnianie i rozprowadzanie wody  pitnej dla mieszkańców.

Wszelkie  sprawy pilne prosimy załatwiać telefonicznie, tel: +48 14 62105 62, +48 14 650 62 04, fax +48 14 621 05 64 lub drogą elektorniczną: biuro@dorzeczebialej.pl

Prezes Zarządu
Wojciech Skruch