Wymiana wodomierzy u mieszkańców

INFORMACJA

Informujemy, że Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. prowadzi sukcesywną wymianę wodomierzy po czasie legalizacji w domach u klientów.

  • Wymiana wodomierza głównego na wodzie dostarczanej przez Spółkę jest dla mieszkańca bezpłatna.
  • Koszt wymiany wodomierza na wodzie prywatnej (z własnej studni) pokrywa mieszkaniec.
  • Koszt wymiany wodomierza na wodzie bezpowrotnie zużytej (licznik ogrodowy) pokrywa mieszkaniec.

Cena wodomierza: 60,00 zł brutto

Cena plombowania: 49,20 zł brutto

Faktura za wodomierz i plombowanie zostanie przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego.