Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 16.06.2015  POBIERZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18.06.2015  POBIERZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25.06.2015  POBIERZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 06.07.2015  POBIERZ
Wybór najkorzystniejszej oferty 12.08.2015  POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 31.08.2015  POBIERZ