Wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta Tuchów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

 

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 15.11.2017  POBIERZ
Część I – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 15.11.2017  POBIERZ
Załączniki do SIWZ 15.11.2017  POBIERZ
Część II – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 15.11.2017 POBIERZ
Część III – Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) 15.11.2017  POBIERZ
Załącznik nr 1 do PFU (projekt budowlany) 15.11.2017  POBIERZ
Załącznik nr 2 do PFU (koncepcja) 15.11.2017  POBIERZ
Załącznik nr 3 do PFU (koncepcja) 15.11.2017  POBIERZ
Załącznik nr 4 do PFU (Wykaz Cen) 15.11.2017  POBIERZ
Załącznik nr 5 do PFU (Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych) 15.11.2017  POBIERZ
Informacje z otwarcia  30.11.2017  POBIERZ
Wybór najkorzystniejszej oferty  01.12.2017  POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  12.12.2017   POBIERZ