Wykonanie odcinka rurociągu przelewowego

Wykonanie odcinka rurociągu przelewowego z umocnieniem wlotu do odbiornika ­ rzeki Biała Tarnowska na działkach nr 1690, 1522/1, 1525/10, 1/1 w Tuchowie wraz z rozdziałem ścieków w kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Głębokiej w Tuchowie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Numer ogłoszenia: 69445 ­ 2016; data zamieszczenia: 03.06.2016. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ­ roboty budowlane.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Ogłoszenie zamówienia  03.06.2016  POBIERZ
 SIWZ  03.06.2016  POBIERZ
 Formularz  03.06.2016  POBIERZ
 Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego  03.06.2016  POBIERZ
 Wykaz cen  03.06.2016  POBIERZ
Opis przedmiotu zamówienia
 PFU  03.06.2016  POBIERZ
 WWIORB  03.06.2016  POBIERZ
 Załącznik do PFU – mapa  03.06.2016  POBIERZ
 SWW roboty montażowe, betonowe, przekroczenia przeszkód terenowych  03.06.2016  POBIERZ
 SWW roboty przygotowawcze  03.06.2016  POBIERZ
 Rozstrzygnięcie postępowania  20.06.2016  POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 27.06.2016 POBIERZ