Wyjazdowa sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

sesja plenerowa - zdjęcie na oczyszczalni

W dniu 20.09 w siedzibie Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. przy oczyszczalni ścieków w Tuchowie odbyła się wyjazdowa sesja Rady Miejskiej w Ryglicach.
Przed sesją radni wraz z sołtysami zwiedzili obiekt Stacji Uzdatniania Wody w Lubaszowej oraz Oczyszczalnię Ścieków w Tuchowie.
Radnym towarzyszył Prezes Spółki Sławomir Jędrusiak, omawiając technologię uzdatniania wody oraz pokazując poszczególne etapy oczyszczania i uzdatniania wody.
Podczas zwiedzania oczyszczalni, radni przeszli cały ciąg technologiczny  od wlotu ścieków, przez pompownie główną, aż do wylotu  ścieków oczyszczonych . Radni podczas zwiedzania zadawali wiele pytań w trakcie oglądania ciągu stabilizacji osadów ściekowych. Oglądając suszarnię osadu, byli pod dużym wrażeniem nowoczesności obiektu.
Po zwiedzaniu całego obiektu, wielu radych stwierdziło, że „to nie jest takie proste” oczyszczanie ścieków, bo przecież obecnie w ściekach jest mnóstwo środków chemicznych  z prania, mycia i zmywania. O godzinie 13:00 rozpoczęły się obrady sesji Rady Miejskiej. Jednym z punktów obrad było omówienie przyszłych inwestycji wodno – kanalizacyjnych dla gminy Ryglice. Prezes Spółki przedstawił radnym informacje w tym zakresie, które zostały uzupełnione wypowiedzią burmistrza Ryglic Bernarda Karasiewicza.