Wycieczka Szkoły Podstawowej z Ryglic

Wycieczka z Ryglic

Wycieczka Szkoły Podstawowej z Ryglic

Dnia 29 kwietnia odbyła się wycieczka Szkoły Podstawowej z Ryglic – dwie klasy 6-te. Dzieci obejrzały cały obiekt, poznając pełny proces oczyszczania ścieków. Opiekunem klas był Pan Wiesław Martowicz. Wycieczka była zorganizowana w ramach programu „Praktycznej i nowoczesnej edukacji ekologicznej” w Szkole Podstawowej w Ryglicach. Program jest współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie.