Wycieczka szkolna na oczyszczalni ścieków w Tuchowie

Wycieczka Szkolna z SP Tuchów

W dniu 12 kwietnia naszą oczyszczalnię ścieków zwiedzała klasa 6b ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica z Tuchowa. Grupa liczyła 25 osób. Szóstoklasiści mogli poznać w jaki sposób oczyszczane są ścieki, przechodząc cały proces technologiczny od przepompowni głównej, przyjmującej ścieki, poprzez część oczyszczania mechanicznego, reaktor biologiczny, aż po część stabilizacji osadów ściekowych (suszarnia). Dodatkowo uczniowie obejrzeli pomieszczenie sterowni, z którego operator kieruje całym procesem technologicznym oczyszczalni. Na koniec grupa zwiedziła laboratorium, gdzie pod mikroskopem zobaczyła bakterie, biorące dział w procesie oczyszczania ścieków.