Wodomat

wodomat

Wodomat okazał się jednak strzałem w dziesiątkę, przy pogodzie, którą mamy obecnie. W studniach zabrakło wody więc mieszkańcy posiłkują się wodą dowożoną, którą pobierają z wodomatu.
Takie urządzenia zostaną również zamontowane w gminie Rzepiennik Strzyżewski i Ciężkowice w ramach projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Z wodomatu wodę można pobierać przy użyciu karty, którą można kupić w siedzibie spółki – Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów, w godzinach 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.