Wizyta Marszałka Województwa Małopolskiego Stanisława Sorysa

Pan Marszałek w wizytuje obiekty Spółki

Wizyta Marszałka Województwa Małopolskiego Stanisława Sorysa na obiektach Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej”.

W dniu 3 stycznia br. na zaproszenie Prezesa Zarządu Sławomira Jędrusiaka, przybył Marszałek Stanisław Sorys, który odwiedził obiekty Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalnię Ścieków w Tuchowie. Podczas prezentacji, w której uczestniczyli wspólnicy Spółki z gmin Tuchów, Ciężkowice, Ryglice i Rzepiennik Strzyżewski, Prezes omówił inwestycje zrealizowane przez Spółkę na przestrzeni kilku lat.

Kolejno zostały przedstawione plany inwestycyjne na następne lata, które realizowane będą przy udziale funduszy unijnych, w których instytucją zarządzającą jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Marszałek w trakcie dyskusji i wizytacji obiektów podkreślił, że w dzisiejszych czasach jest bardzo ważna współpraca samorządów i perspektywiczne myślenie w zakresie współdziałania między gminami czy między regionami.

Prezes Sławomir Jędrusiak zaznaczył, że to właśnie dzięki współpracy czterech samorządów, doszło do tego, że dziś można korzystać z nowo wybudowanej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Włodarze gmin: Burmistrza Gminy Tuchów – Adam Drogoś, Burmistrz Gminy Ciężkowice – Zbigniew Jurkiewicz, Burmistrz Gminy Ryglice – Bernard Karasiewicz oraz Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski – Marek Karaś stwierdzili, że takie spotkania są ważne, bo pokazują, ile można zrobić dzięki współpracy i zgodzie.

Mieszkańcy naszych gmin, dzięki prowadzonym inwestycjom, mogą cieszyć się dostępem do nowoczesnej sieci wodno-kanalizacyjnej.

Ta wizyta i ponowne spojrzenie wstecz na efekt kilku lat pracy, pozwalają na stwierdzenie, że dobrze zostały wykorzystane środki, które otrzymaliśmy będąc członkiem Unii Europejskiej.