Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Długiej w msc. Tuchów

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Długiej w msc. Tuchów, gm. Tuchów” obejmuje swoim zakresem:

  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 0,7 km,
  • budowę przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 0,3 km,
  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 0,5 km,
  • dostawę i montaż 1 kpl. sieciowej przepompowni ścieków