Budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Turza, gm. Rzepiennik Strzyżewski.

WFOŚ i NFOŚ

Budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Turza, gm. Rzepiennik Strzyżewski.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlano – montażowych w zakresie:

  • budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 3,6 km,
  • budowy przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 0,6 km,
  • budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 0,9 km,
  • dostawy i montażu 1 kpl. sieciowej przepompowni ścieków,
  • dostawy i montażu 1 kpl. przydomowej przepompowni ścieków,
  • budowy sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 1,8 km,
  • budowy przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 0,2 km

  • www.wfos.krakow.pl | www.nfosigw.gov.pl    Poniżej informacje związane i realizacją inwestycji:

Prace budowlane Turza

luty 2021

Rozpoczęcie prac budowlanych w Turzy