Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Kąśna Górna

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Kąśna Górna, gm. Ciężkowice” obejmuje swoim zakresem:

  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 0,9 km,
  • budowę przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 0,2 km
  • budowę sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 0,9 km,
  • budowę przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 0,3 km