W grudniu 2019 r. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” uzyskała zaświadczenie ..

INFORMACJA

W grudniu 2019 r. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” uzyskała zaświadczenie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnowie, umożliwiające użytkowanie wykonanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Olszyny gm. Rzepiennik Strzyżewski. Zadanie pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Jodłówka Tuchowska, gm. Tuchów i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski” w ramach Kontraktu I było realizowane z dofinansowaniem ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Obecnie trwa etap wykonywania podłączeń budynków do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.