Usługi laboratoryjne – analizy fizykochemiczne próbek ścieków

Usługi laboratoryjne – analizy fizykochemiczne średnich dobowych próbek ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni w Tuchowie, Ciężkowicach, Bogoniowicach, wód odbiorników powyżej i poniżej zrzutów ścieków oraz wód popłucznych i pokoagulacyjnych z SUW w Lubaszowej i w Ciężkowicach w 2018r., wykonane metodami akredytowanymi.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Zapytanie ofertowe  23.11.2017  POBIERZ
 Załącznik nr 1 – formularz  23.11.2017  POBIERZ
 Załącznik nr 2 – wzór umowy  23.11.2017  POBIERZ
 Wybór najkorzystniejszej oferty  12.12.2017  POBIERZ