Usługi laboratoryjne – analizy fizyczne i chemiczne osadów ściekowych

Usługi laboratoryjne – analizy fizyczne i chemiczne  ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych powstałych w procesach oczyszczania ścieków na oczyszczalniach w Tuchowie i Ciężkowicach w 2018r., wykonane metodami akredytowanymi. Zakres analiz i metodyka badań powinny być zgodne  z wymogami § 5 ust.1-4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Zapytanie ofertowe  23.11.2017  POBIERZ
 Załącznik nr 1 – formularz  23.11.2017  POBIERZ
 Załącznik nr 2 – wzór umowy  23.11.2017  POBIERZ
 Wybór najkorzystniejszej oferty  12.12.2017   POBIERZ