Zapytanie ofertowe – usługi geodezyjne polegające na inwentaryzacji powykonawczej sieci.

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługi geodezyjne polegające na inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wykonywanych na terenie działania Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w 2022 roku.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Zapytanie ofertowe 26.11.2021 POBIERZ
Załącznik nr 1 – formularz cenowy – oferta 26.11.2021 POBIERZ
Załącznik nr 2 – RODO 26.11.2021 POBIERZ
Załącznik nr 3 – wzór umowy 26.11.2021 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty 13.12.2021 POBIERZ