Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gm. Tuchów, Ciężkowice i Ryglice w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gm. Tuchów, Ciężkowice i Ryglice w systemie “zaprojektuj i wybuduj”.

Postępowanie znak ZP-3/18

 

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
 Ogłoszenie o zamówieniu (ENOTICES)  26.06.2018 POBIERZ
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  26.06.2018 POBIERZ
 Załączniki do SIWZ (wersja WORD)  26.06.2018 POBIERZ
 Wzór umowy w sprawie zamówienia publiczengo  26.06.2018 POBIERZ
 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych  26.06.2018 POBIERZ
 Część 1: Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU)  26.06.2018 POBIERZ
 Część 1: Załącznik nr 1 – nie aktualny  26.06.2018 POBIERZ
 Część 1: Załącznik nr 2  26.06.2018 POBIERZ
 Część 1: Załącznik nr 3  26.06.2018 POBIERZ
 Część 1: Załącznik nr 4  26.06.2018 POBIERZ
 Część 1: Załącznik nr 5  26.06.2018 POBIERZ
 Część 1: Załącznik nr 6 – nie aktualny  26.06.2018 POBIERZ
 Część 2: Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU)  26.06.2018 POBIERZ
 Część 2: Załącznik nr 1  26.06.2018 POBIERZ
 Część 2: Załącznik nr 2  26.06.2018 POBIERZ
 Część 2: Załącznik nr 3  26.06.2018 POBIERZ
 Część 3: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)  26.06.2018 POBIERZ
 Część 3: Załącznik nr 1  26.06.2018 POBIERZ
 Część 3: Załącznik nr 2  26.06.2018 POBIERZ
 Część 3: Załącznik nr 3  26.06.2018 POBIERZ
 Część 3: Załącznik nr 4  26.06.2018 POBIERZ
 Część 3: Załącznik nr 5  26.06.2018 POBIERZ
 Część 3: Załącznik nr 6  26.06.2018 POBIERZ
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  29.06.2018 POBIERZ
 Modyfikacja treści SIWZ  29.06.2018 POBIERZ
 Załączniki 3a, 4a, 6a i 7a do SIWZ (wersja WORD) – aktualne  29.06.2018 POBIERZ
 Część 1: Załącznik nr 1 – aktualny  29.06.2018 POBIERZ
 Część 1: Załącznik nr 6 – aktualny  29.06.2018 POBIERZ
 Część 1: Załącznik nr 7  29.06.2018 POBIERZ
 Informacja z otwarcia ofert  27.07.2018 POBIERZ
Wybór najkorzystniejszej oferty 07.08.2018 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 12.09.2018 POBIERZ