wodomierze

Dostawy nowych wodomierzy do wody zimnej oraz nadajników radiowych

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na sukcesywne dostawy nowych wodomierzy do wody zimnej oraz nadajników radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy. […]