usługi

Usługi laboratoryjne – analizy fizyczne i chemiczne średnich dobowych próbek ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni 2022

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na usługi laboratoryjne – analizy fizyczne i chemiczne średnich dobowych próbek ścieków dopływających i […]

Usługi laboratoryjne – analizy fizyczne i chemiczne ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na usługi laboratoryjne – analizy fizyczne i chemiczne ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych powstałych w […]

Usługi laboratoryjne – badania wody uzdatnionej

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na usługi laboratoryjne – badania wody uzdatnionej w ramach monitoringu parametrów grupy A i […]

Opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla zadań inwestycyjnych na terenie gminy Ryglice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na opracowanie kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla zadań inwestycyjnych na terenie gminy […]