przegląd budynków

Przegląd budynków

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie okresowego (rocznego) przeglądu stanu technicznego obiektów kubaturowych będących w zarządzaniu Spółki Komunalnej „Dorzecze […]