Partyzantów

16 czerwca 2021

Zdjęcia z terenu budowy

Zdjęcia z terenu budowy sieci kanalizacyjnej w Tuchowie, ulica Partyzantów.