instalacja PV

suw lubaszowa

Podpisanie umowy – budowa instalacji PV

W dniu 13 marca 2023 roku w siedzibie Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o.o. miało miejsce podpisanie umowy na „Przebudowę i budowę Stacji Uzdatniania Wody […]