dostawy

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na 2018 rok

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania  Ogłoszenie o zamówieniu  02.10.2017  POBIERZ  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  02.10.2017  POBIERZ  Załączniki do SIWZ  02.10.2017  POBIERZ  Odpowiedzi na pytania […]

Dostawa pojazdu wraz z zabudową asenizacyjną o pojemności 7000 litrów

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania  Ogłoszenie o zamówieniu  22.08.2017  POBIERZ  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  22.08.2017  POBIERZ  Załączniki do SIWZ  22.08.2017  POBIERZ  Załącznik nr 6 […]

Zapytanie ofertowe – dostawa rękawic roboczych

Zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy rękawic roboczych na potrzeby Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o. o Termin składania ofert: do dnia 21.04.2017 do godz. 10:00 […]

Pojazd śmieciarka

Dostawę w formie leasingu finansowego pojazdu wraz z zabudową typu śmieciarka o pojemności skrzyni ładunkowej 10 m3. Termin składania ofert – 03.04.2017r., godz.10:00   Opis Data […]