dostawy

Zapytanie ofertowe – dostawa posiłków profilaktycznych w puszkach

Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę posiłków profilaktycznych w puszkach na potrzeby Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej”. Okres obowiązywaniu umowy: […]

Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w 2018 roku

  Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania Ogłoszenie o zamówieniu 09.11.2017  POBIERZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 09.11.2017  POBIERZ Załączniki do SIWZ 09.11.2017  POBIERZ Wzór umowy […]

Zapytanie ofertowe – kalendarze na 2018 rok

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę kalendarzy na 2018 rok. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie Zamawiającemu: Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” […]

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na 2018 rok

  Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania Ogłoszenie o zamówieniu 13.10.2017 POBIERZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 13.10.2017 POBIERZ Załączniki do SIWZ 13.10.2017 POBIERZ Odpowiedzi na […]