Sukcesywne dostawy nowych wodomierzy do wody zimnej oraz nadajników radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa nowych wodomierzy do wody zimnej, nadajników radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy (nakładek) kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem oraz zestawów redukcyjnych.

Znak postępowania – ZP-20/20.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 23.10.2020 POBIERZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 23.10.2020 POBIERZ
Załącznik nr 1 23.10.2020 POBIERZ
Załącznik nr 2 23.10.2020 POBIERZ
Załącznik nr 3 23.10.2020 POBIERZ
Załącznik nr 4 23.10.2020 POBIERZ
Załącznik nr 5 23.10.2020 POBIERZ
Załącznik nr 6 23.10.2020 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 30.10.2020 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 06.11.2020 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 27.11.2020 POBIERZ