Sukcesywne dostawy nowych wodomierzy do wody zimnej, nadajników radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy oraz radiowego systemu odczytu wskazań wodomierzy

Przedmiotem zamówienia są Sukcesywne dostawy nowych wodomierzy do wody zimnej, nadajników radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy oraz radiowego systemu odczytu wskazań wodomierzy

Postępowanie znak ZP-4/18

 

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 13.09.2018 POBIERZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 13.09.2018 POBIERZ
Załączniki wersja WORD 13.09.2018 POBIERZ
Modyfikacja ogłoszenia 17.09.2018 POBIERZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17.09.2018 POBIERZ
Zaktualizowany załącznik nr 2 – formularz cenowy 17.09.2018 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 21.09.2018 POBIERZ
Wybór najkorzystniejszej oferty 26.09.2018 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 16.10.2018 POBIERZ