Sukcesywna dostawa części wodno – kanalizacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o.

Numer referencyjny: ZP-4/20

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa części wodno – kanalizacyjnych (zwane dalej częściami wod-kan) na potrzeby Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. w Tuchowie. Zestawienie części wod-kan stanowiących przedmiot zamówienia wraz z określeniem ich parametrów technicznych zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Załącznik nr 1 zawiera wyszczególnione części wod-kan z podziałem na cztery (4) części zamówienia.

KOMUNIKAT z dnia 31.03.2020r. o transmisji online z otwarcia ofert

W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” SP. z o.o. informuje, że otwarcie ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym pn. Sukcesywna dostawa części wodno – kanalizacyjnych na potrzeby Spółki Komunalnej “Dorzecze Białej” Sp. z o.o. odbędzie się poprzez transmisję online. Transmisja z sesji otwarcia ofert odbędzie w dacie i godzinie wskazanej w SIWZ na stronie www.dorzeczebialej.pl z wykorzystaniem serwisu internetowego YouTube.

Opis Data zamieszczenia Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu 30.03.2020 POBIERZ
SIWZ 30.03.2020 POBIERZ
Załącznik nr 1 30.03.2020 POBIERZ
Załącznik nr 2 30.03.2020 POBIERZ
Załącznik nr 3 30.03.2020 POBIERZ
Załącznik nr 4 30.03.2020 POBIERZ
Załącznik nr 5 30.03.2020 POBIERZ
Załącznik nr 6a 30.03.2020 POBIERZ
Załącznik nr 6b 30.03.2020 POBIERZ
Załącznik nr 6c 30.03.2020 POBIERZ
Załącznik nr 6d 30.03.2020 POBIERZ
Załącznik nr 7 30.03.2020 POBIERZ
Załącznik nr 2a (uzupełniony w ramach modyfikacji SIWZ) 02.04.2020 POBIERZ
Odpowiedzi na pytania 02.04.2020 POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert 06.04.2020 POBIERZ
Unieważnienie dla części I 15.04.2020 POBIERZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 15.04.2020 POBIERZ
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 04.05.2020 POBIERZ